തടി കുറക്കുന്നത് നിസാരം

വളരെ എളുപ്പവും നിസാരവുമായ ഫിറ്റ്നസ് - ഫോർമുല. 3 വരികൾ മാത്രം.

വളരെ എളുപ്പവും നിസാരവുമായ ഫിറ്റ്നസ് - ഫോർമുല.
ആമസോണിൽ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഓഫർ!

തടി കുറക്കാനും ഫിറ്റ് ആകാനും താല്പര്യം ഉള്ള ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ട്.

എന്നാൽ ഫിറ്റ്നസ് മേഖലയിലേക്ക് ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും ഈ അവസ്ഥ ആണ് തോന്നുക.

കാരണം പല സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഉപദേശങ്ങളും, അറിവുകളും കാണുമ്പോൾ.

ഫിറ്റ്നസ് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ സംഭവമായി തോന്നും.

എന്നാൽ അങ്ങനെയിരിക്കെ എൻ്റെ ശ്രെദ്ധയിൽപെട്ട - ഫിറ്റ്നസ് സിമ്പ്ലിഫൈഡ് എന്ന വീഡയോയിലെ വിവരം ആണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്.


Related Posts


  • കഴിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ കലോറി കത്തിച്ചാൽ ഭാരം കുറയും.
  • കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ഉൾപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട്, കഴിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ കലോറി കത്തിച്ചാൽ കൊഴുപ്പ് കുറയും.
  • കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ഉൾപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട്, കഴിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ കലോറി കത്തിക്കുകയും, വെയിറ്റ് ഉയർത്തുകയും ചെയ്താൽ പേശി വലിപ്പം ഉണ്ടാകും.
« ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വീഡിയോകളുടെ യാഥാർഥ്യം? || Daily workout at home Malayalam. »
Written on July 16, 2023
Tag cloud
Fitness simplified malayalam എങ്ങനെ തടി കുറക്കാം.

Comments

There are currently no comments on this article, be the first to add one below

Add a Comment

Note that I may remove comments for any reason, so try to be civil.


About me

About author

Want more information and updates on this topic? Follow me on one of the social media.


Related Posts

എന്താണ് HIIT വ്യായാമം

ഫിറ്റ്നസ് പൊതു അറിവുകൾ

പ്ളാങ്ക്(plank) വ്യായാമം ചെയ്താൽ ഉളള പ്രയോജനങ്ങൾ.

ദിവസവും ഓടിയാലുളള പ്രയോജനങ്ങൾ.

കാർഡിയോയും, വെയിറ്റ് ട്രയിനിങ്ങും - തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം.